Styrelsen & Kontakt


Vi ser helst att ni kontaktar styrelsen via mail, mailadresser hittar ni längst ner på denna sida.

Kontaktpersoner

Urban Waldenström, Ordförande

Marcus Rosenborg, Vice Ordförande

Göran Nord, Kassör

Eva Mattila, Sekreterare

Johanna Åhs, Ledamot

Simon Lesnik, Ledamot

Henrik Olofsson, Ledamot

Pia Laremo-Bohman, Suppleant

Sonja Westgren, Suppleant

Kontaktuppgifter:

Urban Waldenström, u.waldenstrom@gmail.com

Marcus Rosenborg, marcus.rosenborg@gmail.com

Göran Nord, goran.nord@live.se

Eva Mattila, evamattila055@gmail.com

Johanna Åhs, johanna.ahs@gmail.com

Simon Lesnik, simon.lesnik@hotmail.com

Henrik Olofsson, olofsson.henrik@gmail.com

Felanmälan: u.waldenstrom@gmail.com

Vid akuta ärenden kontakta 112.